Anna Tomaszuk-Kazberuk

Jest specjalistką chorób wewnętrznych i kardiologii. W 2003 roku uzyskała stopień doktora, a w 2012 roku stopień doktora habilitowanego na podstawie cyklu prac „Diagnostyka choroby wieńcowej oraz ocena rokowania u chorych dializowanych”. Od 1998 pracuje w Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, gdzie obecnie pełni funkcję zastępcy kierownika.