dr inż. Katarzyna Kowalcze

Jest dietetykiem, pracownikiem badawczo-dydaktycznym na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistcznego w Siedlcach na stanowisku adiunkta oraz w Instytucie Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie na stanowisku adiunkta. Prowadzi także prywatną praktykę dietetyczną w Warszawie. Studia na kierunku żywienie człowieka i dietetyka ukończyła w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w r. 2006. Stopień doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia uzyskała w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w r. 2012. Ukończyła studia podyplomowe Pedagogika Lecznicza, Edukator Medyczny i Diabetologiczny, Psychodietetyka, Żywienie Kliniczne i Opieka Metaboliczna. Promotor 55 prac dyplomowych magisterskich oraz 285 prac licencjackich. Posiada bardzo bogaty dorobek dydaktyczny.