dr Mateusz Romanowski

Dr, DO, osteopata, specjalista w dziedzinie fizjoterapii, certyfikowany terapeuta powięzi. Absolwent kierunku Fizjoterapia Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu (2010) i Sutherland Collage of Osteopathic Medicine w Konstancinie (2013). W 2014 roku po obronie rozprawy doktorskiej w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu uzyskał tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej. W 2015 roku po zdanym państwowym egzaminie z teorii i praktyki uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii. W 2016 roku uzyskał tytuł dyplomowanego osteopaty. Wykładowca w Katedrze Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, gdzie prowadzi zajęcia z anatomii palpacyjnej, masażu głębokiego i masażu w chorobach ortopedycznych i reumatologicznych. Od 2015 roku Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Prodziekan i wykładowca na Wydziale Medycyny Osteopatycznej Wyższej Szkoły Medycznej w Podkowie Leśnej (w roku akademickim 2016/2017). Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej (PTMM), Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (PTF). Od 2007 roku prowadzi prywatną działalność osteopatyczną/fizjoterapeutyczną w gabinetach ANTEEO w miastach Śrem, Poznań i Kórnik. Autor i współautor ponad 70 publikacji z zakresu wykorzystania masażu głębokiego, osteopatii, terapii manualnej, kinezyterapii w leczeniu dysfunkcji narządu ruchu, współautor podręcznika Wielka Fizjoterapia.