dr n. med. Angelika Kargulewicz

dietetyk kliniczny; absolwentka Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na Wydziale Lekarskim
II, kierunku dietetyka; swoją praktykę zawodową oraz badania do pracy
doktorskiej realizowała na Oddziale Chorób Wewnętrznych, Metabolicznych
i Dietetyki UMP, prowadząc dietoterapię chorób przewodu pokarmowego
i zaburzeń metabolicznych; autorka licznych prac poglądowych i oryginalnych
z zakresu dietetyki i żywienia człowieka opublikowanych na łamach
czasopism polskich i zagranicznych. Wykładowca uniwersytecki i prelegent
na konferencjach lokalnych oraz międzynarodowych, redaktor prowadząca
czasopisma o zdrowym odżywianiu „Food Forum”; na co dzień prowadzi
zindywidualizowane poradnictwo żywieniowe oraz zajmuje się diagnostyką
nietolerancji pokarmowych, zajęcia praktyczne realizuje w formie warsztatów
kulinarnych i wykładów, na których już od lat edukuje w zakresie technik
przygotowywania posiłków oraz postępowania dietetycznego w zaburzeniach
metabolicznych i chorobach organicznych.