dr n. med. Katarzyna Janiak

Specjalistka z zakresu echokardiografii i kardiologii płodu, Klinika Ginekologii, Rozrodczości i Terapii Płodu, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.