dr n. med. Michał Ganowicz

Specjalista stomatologii zachowawczej i endodoncji. W codziennej praktyce zajmuje się kompleksowym leczeniem z uwzględnieniem okluzji i stawów skroniowo-żuchwowych. Ukończył wiele kursów stomatologicznych. Najważniejsze to te dotyczące okluzji i kursy prowadzone przez grupę Styleitaliano (posiada, dyplom trenera Styleitaliano). Od początku kariery zawodowej swoją działalność dzieli między leczenie i nauczanie. Początkowo wykładał dla studentów stomatologii w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Obecnie prowadzi szkolenia dla lekarzy dentystów. Jego tematy obejmują endodoncję, bezpośrednią i pośrednią stomatologię odtwórczą, profilaktykę. Jest konsultantem medycznym uznanych producentów materiałów stomatologicznych. Jeste wielkim fanem materiałów kompozytowych i leczenia biologicznego. Mocno wierzy w siłę adhezji, ale też w zdolności regeneracyjne miazgi. W codziennej praktyce, na wykładach i warsztatach koncentruje się na metodach upraszczających procedury leczenia stomatologicznego. Jeste głęboko przekonany, że proste metody są najlepszym wyborem dla większości dentystów.