mgr inż. Piotr Łysoniewski

Naturoterapeuta, psychodietetyk, hirudoterapeuta, terapeuta i dietetyk medycyny chińskiej oraz członek PTCMA.

Jest pomysłodawcą konceptu Taijitu – terapie holistyczne, powstałego by szerzyć świadomość jak ważną rolę w naszym życiu codziennym odgrywa żywienie.

W swej pracy kładzie nacisk na aspekt holistycznego podejścia do pacjenta, gdyż uważam, że zdrowienie odbywa się równocześnie na wszystkich poziomach: Ciało-Umysł-Duch. Każdy przypadek jest rozpatrywany przez niego indywidualnie w oparciu o wiedzę pochodzącą zarówno ze źródeł świata Zachodu jak i Wschodu takich jak: dietetyka, psychologia, Tradycyjna oraz Klasyczna Chińska Medycyna.

Oprócz żywienia korzysta z takich technik jak akupunktura, dźwiękoterapia (kamertony), masaż brzucha, zioła kulinarne, zioła chińskie i zachodnie, bańki ogniowe, aromaterapia, moksoterapia, celowana probiotykoterapia. Zwraca uwagę na pracę ze świadomością oraz istotny wpływ emocji i stresu na zdrowie osób z którymi pracuje. Wszystkie wyżej wymienione działania mają na celu w jak najbardziej naturalny sposób wspomóc osoby w ich procesie zdrowienia.

Pobierał nauki w Instytucie Tradycyjnej Chińskiej Medycyny i Medycyny Integracyjnej DAO w Krakowie. Jest absolwentem studiów podyplomowych z psychodietetyki, kursu zawodowego naturopaty i czeladniczego egzaminu państwowego w Izbie Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpii i Podlasia (potwierdzający kwalifikacje zawodowe i dający możliwość pracy w zawodzie naturopaty na terenie całej Unii Europejskiej, tzw. europass), kurs zawodowy hirudoterapii oraz Szkołę Klasycznej Akupunktury dr Leonida Gelmana.