prof. Bożena Muszyńska

Profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, farmaceutka kliniczna, mykolog i botanik.

Członkini Polskiego Towarzystwa Mykologicznego i vice przewodnicząca Sekcji Mykologii Lekarskiej.

Od 34 lat skupia się na promocji wartości terapeutycznej i dietetycznej grzybów (Basidiomycota, Ascomycota). Ważnym kierunkiem jej badań w dziedzinie mykochemii jest ocena aktywności biologicznej (m.in. przeciwzapalnej, przeciwutleniającej, przeciwdepresyjnej, immunostymulującej) ekstraktów uzyskanych z owocników i grzybni badanych gatunków. Autorka 200 artykułów w recenzowanych czasopismach, 4 książek i 16 rozdziałów w podręcznikach oraz licznych doniesień konferencyjnych.