prof. dr hab. n. med. Małgorzata I. Sobieszczańska

Kierownik Katedry i Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu