prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś

ginekolog, perinatolog

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii
Konsultant Krajowy w dziedzinie Perinatologii
Sekretarz Generalny Europejskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej
Rektor WUM w kadencji 2016-2020
Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników w kadencji 2016-2018