prof. dr hab. n. med. Piotr Albrecht

Pediatra, gastroenterolog dziecięcy.

Ponad 40 lat pracy i doświadczenia, specjalista z pediatrii, gastroenterologii i gastroenterologii dziecięcej. Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci WUM. Autor ponad 197 publikacji, IF > 105; liczba cytowań z bazy Scopus – 555 bez autocytowań; h index = 10. Ponad 16 tysięcy endoskopii górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego z polipektomiami, rozszerzaniem przełyku i usuwaniem różnorodnych ciał obcych z żołądka i przełyku.