prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski

Specjalista w dziedzinie kardiologii i chorób wewnętrznych, profesor I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum. Od 2020 r. związany z Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.