prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz

Jest specjalistą chirurgii ogólnej, główne obszary zainteresowań zawodowych to koloproktologia (2018-2020 Prezes Polskiego Klubu Koloproktologii), szeroko rozumiana kompleksowa opieka okołooperacyjna (ERAS, żywienie, zakażenie miejsca operowanego), pomysłodawca koncepcji prehabilitacji (www.prehabilitacja.pl), terapia podciśnieniowa ran powikłanych, terapia podciśnieniowa otwartego brzucha, ośrodek referencyjny i szkoleniowy w zakresie leczenia przetok jelitowych polski i międzynarodowy, Przewodniczący Rady Naukowej “Chifa Aeskulap Academy” w Nowym Tomyślu - jednej z filii europejskiego centrum szkoleniowego, organizator i główny prowadzący 12 edycji warsztatów z podciśnienia na modelu zwierzęcym (8 – dla uczestników z Polski we współpracy z firmą Hartmann i KCI, 4 dla uczestników międzynarodowych we współpracy z firmą Hartmann i KCI), pomysłodawca i organizator międzynarodowego workshopu z terapii podciśnieniowej otwartego brzucha European Society of Coloproctology , Wiede 2019, członek międzynarodowych Zespołów Ekspertów terapii podciśnieniowej w firmach Convatec,, Hartmann, KCI, Smith&Nephew (4 główne firmy na skalę światową z tego tematu), jeden z liderów endoskopowej terapii podciśnieniowej, członek międzynarodowego zespołu eksperckiego European Society of Coloproctology (przewodniczący Prof. W. Bemellman) opomysłodawca i Redaktor Naczelny „Negative Pressure Wound Therapy Journal”).