prof. dr med. Ewa Otto-Buczkowska

specjalista pediatrii i diabetologii. Aktualnie na emeryturze. Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz członek zagranicznych towarzystw naukowych: ISPAD – International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes oraz EASD – European Association for the Study of Diabetes. Jest autorem lub współautorem ponad 300 publikacji oraz autorem, współautorem lub redaktorem
21 podręczników wydanych w kraju i za granicą, promotorem doktoratów oraz kierownikiem specjalizacji w dziedzinie pediatrii i diabetologii kilkudziesięciu lekarzy