Adam Reich

Specjalista dermatolog-wenerolog, Kierownik Zakładu i Kliniki Dermatologii w Rzeszowie, Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz dyrektor Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jest członkiem licznych międzynarodowych towarzystw naukowych oraz autorem i współautorem ponad 400 prac naukowych.