Anna Pięta

mgr inż. zootechnik, hodowca i specjalista ds. żywienia koni, z 20 letnią praktyką zawodową zdobytą w państwowych stadninach w Niemczech (Neustadt Dosse) i Polsce (Państwowa Stadnina Koni Walewice, gdzie przez wiele lat pracowała na stanowisku gł.specjalisty ds. hodowli koni ). Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, od wielu lat współpracująca ze środowiskiem hodowców i lekarzy weterynarii, Polskim Związkiem Hodowców Koni oraz specjalistycznymi firmami badawczo-rozwojowymi, paszowymi, suplementacyjnymi; autorka licznych publikacji, prelekcji i wykładów na temat prawidłowego żywienia koni, współtwórca i współwłaściciel polskiej marki paszowo-suplementacyjnej Equine NutriPlan.