dr hab. inż. Joanna Kobus-Cisowska

pracownik w Katedrze Technologii Gastronomicznej i Żywności Funkcjonalnej, wiceprezes zarządu Wielkopolskiego Centrum Klasteringu, audytor wewnętrznego systemu HACCP, członek naukowy wspierający Urząd Marszałkowski w Poznaniu, ekspert w zakresie technologii żywności i żywienia, realizuje liczne projekty z branżą spożywczą, opracowując i wdrażając nowe technologie i nowe produkty o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych.