dr hab. n. med. Lucyna Ostrowska

Kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Lekarz chorób wewnętrznych i dietetyk kliniczny z wieloletnim doświadczeniem. Wieloletni adiunkt i wykładowca na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, współpracuje też z Instytutem Żywności i Żywienia w Warszawie, gdzie odbywała różne kursy i szkolenia z dietetyki ogólnej i klinicznej. Od 2009 roku jest koordynatorem programowym kierunku Dietetyka (studia stacjonarne i niestacjonarne I i II0) na Wydziale Nauk o Zdrowiu UM w Białymstoku. Jest kierownikiem Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego UMB. Jej praca naukowa koncentruje się wokół epidemiologii, patogenezy i leczenia otyłości i chorób dietozależnych. Od 1998 roku prowadzi Ośrodek Leczenia Otyłości i Chorób Dietozależnych w Białymstoku. Jest V-ce Prezesem Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością oraz V-ce Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Praktycznej Terapii Otyłości „Talia”. Jest autorką i współautorką ponad 300 publikacji krajowych i zagranicznych. Jest wykładowcą na konferencjach, warsztatach i szkoleniach z dietetyki klinicznej, psychodietetyki oraz leczenia otyłości. Od wielu lat zajmuje się przygotowywaniem pacjentów z otyłością II0 i III0do zabiegów chirurgicznego leczenia otyłości, a następnie prowadzi ich leczenie kliniczne i żywieniowe, ściśle współpracuje z chirurgami bariatrycznymi z całego regionu północno-wschodniego. Ukończyła też kursy z psychodietetyki.