dr hab. n. med. Marta Dąbrowska

Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Lekarz internista, alergolog i pulmonolog. Od ponad 10 lat razem z dr E.M. Grabczak i dr K. Białek-Gosk prowadzi Ośrodek Leczenia Kaszlu dla Dorosłych działający w ramach Kliniki. Od 2022 r uczestniczy w Europejskim Rejestrze Pacjentów z Przewlekłym Kaszlem Neurocough. Od roku 2024 jest współprzewodniczącą Europejskiego Rejestru Pacjentów z Przewlekłym Kaszlem Neurocough. Członek Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc i Europejskiego Towarzystwa Oddechowego.  Główne zainteresowania naukowe dotyczącą diagnostyki i leczenia przewlekłego kaszlu u dorosłych, astmy, badań obrazowych układu oddechowego.