dr hab. n. wet. Bartosz Pawliński

Specjalista rozrodu zwierząt. Pracuje w Katedrze Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych oraz artykułów w prasie  branżowej dla lekarzy weterynarii.

W pracy klinicznej zajmuję się problematyką zaburzeń funkcjonowania układu rozrodczego u zwierząt gospodarskich, ultrasonograficzną układu rozrodczego u bydła, endokrynologią rozrodu, schorzeniami jajników i macicy oraz dobrostanem zwierząt oraz zarządzaniem zdrowiem stada. Regularnie uczestniczy w kongresach i konferencjach naukowych o zasięgu krajowym i zagranicznym.

W swojej wieloletniej praktyce wykorzystuje najnowsze metody diagnostyczne podczas rozwiązywania problemów ze zdrowiem stada.