dr n. med. Elżbieta Magdalena Grabczak

Specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc. Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Specjalizuje się w diagnostyce i terapii przewlekłego kaszlu, chorób opłucnej, chorób obturacyjnych, chorób nowotworowych układu oddechowego, leczenia niewydolności oddechowej, nieinwazyjnego wspomagania wentylacji oraz ultrasonografii układu oddechowego.