dr n. med. Magdalena Nehring-Gugulska

lekarz, doradca laktacyjny

Lekarka, CDL, pionierka nauki o laktacji w Polsce, jako pierwsza Polka uzyskała tytuł Międzynarodowego Konsultanta Laktacyjnego (IBCLC) w roku 1996, w 2006 i w 2016. Członek założyciel i wieloletni sekretarz Komitetu Upowszechniania Karmienia piersią, od 2007 roku, dyrektor niepublicznej placówki edukacyjnej - Centrum Nauki o Laktacji. Od 2000 roku kształci personel medyczny w zakresie poradnictwa laktacyjnego. W 2007 r. stworzyła z zespołem lekarzy i położnych polski certyfikat doradcy laktacyjnego CDL oraz system kształcenia dla położnych, pielęgniarek i lekarzy. Poradnictwo laktacyjne praktykuje od 1991 roku, zaczynała w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, obecnie pracuje w Babka Medica w Warszawie. Niedawno powołała do życia Klinikę Zaburzeń Laktacji w Centrum Medycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zorganizowała 26 zjazdów naukowych oraz kilka głośnych kampanii m.in. Karmię długo, Karmię! Mam prawo! Autorka licznych publikacji na tematy związane z karmieniem naturalnym niemowląt. Opracowała i opublikowała m.in. Standardy postępowania w laktacji i Protokół leczenia zapalenia piersi (2005, 2016). Współautorka m.in. stanowiska Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci "Zasady żywienia zdrowych niemowląt." Współtwórca pierwszego podręcznika dla profesjonalistów laktacyjnych pt. Karmienie piersią w teorii i praktyce wydanego przez Medycynę Praktyczną w 2012 i 2017 roku. Wydała też popularny poradnik „Warto karmić piersią”. W 2017 roku odznaczona najwyższym odznaczeniem Izby lekarskiej Laudabilis (Godny Uznania) za całokształt działalności oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.