dr n. o zdr. Karolina Włostowska

Pielęgniarka, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej, psycholog, Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Kierownik Kierunku Pielęgniarstwo, Wydział Medyczny Collegium Medicum, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.