Maciej Kupczyk

Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc, alergolog

Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii
Uniwersytet Medyczny w Łodzi