mgr Anna Opuchlik

Licencjonowany terapeuta metody Kompleksowej Fizycznej Terapii Udrażniającej z 18-letnim doświadczeniem w leczeniu obrzęków limfatycznych.
Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie - kierunek Rehabilitacja Ruchowa - 1999 r., a w 2003 r. uzyskała II stopień specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji ruchowej. W 2007 r. obroniła pracę doktorską na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi: "Przydatność metody kompleksowej fizycznej terapii udrażniającej w leczeniu obrzęku limfatycznego kończyny górnej u kobiet po mastektomii".
Wykładowca akademicki, od 2002 roku rozpoczęła działalność dydaktyczną w Akademii Świętokrzyskiej w Wydziale Nauk o Zdrowiu, na kierunku Fizjoterapia - obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, a od 2007 r. zatrudniona na stanowisku starszego wykładowcy we Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach - Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki w Katedrze Fizjoterapii.
Od 2003 roku aktywnie uczestniczy w działalności Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Pełni funkcję kierownika w Zakładzie Rehabilitacji w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, który otrzymał w 2005 r. akredytację do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii. Otrzymała również akredytację PTF na prowadzenie kursu doskonalącego dla fizjoterapeutów z zakresu manualnego drenażu limfatycznego z elementami kompresjoterapii.
Ukończyła liczne kursy doskonalące i specjalistyczne z zakresu fizjoterapii, m.in.: "Kompleksowa Fizyczna Terapia Udrażniająca", "Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKezniego", "Techniki miękkie w dysfunkcji narządu ruchu wg Lewita", kurs podstawowy koncepcji PNF, "Kinesiotaping".