Prof. dr hab. n. med. Aleksandra Araszkiewicz

Diabetolog i internista z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego oraz Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu. W pracy na oddziale oraz w poradni zajmuje się przede wszystkim dorosłymi pacjentami z cukrzycą typu 1. W działaniach klinicznych i naukowych wykorzystuje nowoczesne technologie w monitorowaniu i leczeniu cukrzycy oraz w diagnostyce wczesnych stadiów przewlekłych powikłań choroby, autorka wielu publikacji z tego zakresu.