prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki

pediatra, specjalista chorób zakaźnych

Kierownik Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego. Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego (2008 – 2016). Członek rady naukowej Kliniki Chorób Zakaźnych i Zakażeń Szpitalnych, założyciel i przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Nauk o Zdrowiu, konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii dla województwa wielkopolskiego, zastępca przewodniczącego Sekcji Chemioterapii Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, członek Zarządu Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, członek The European Society for Paediatric Infectious Diseases, członek Pediatrycznego Zespołu Ekspertów do Spraw Programu Szczepień Ochronnych powołany przez Ministra Zdrowia, członek Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym. Był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego IV Światowego Kongresu Chorób Zakaźnych Dzieci w Warszawie (2005) i członkiem Komitetu Naukowego V Światowego Kongresu Chorób Zakaźnych Dzieci (WSPID) w Bangkoku (2007). Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2005 roku.