prof. dr hab. n. med. Marek Niedziela

pediatra i endokrynolog

Prof. dr hab. n. med. Marek Niedziela jest specjalistą w dziedzinie pediatrii i endokrynologii, profesorem zwyczajnym i absolwentem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (UMP), a od 2004 r. kierownikiem Kliniki Endokrynologii i Reumatologii Dziecięcej w Instytucie Pediatrii UMP. Jego głównym obszarem zainteresowań naukowych i klinicznych są choroby tarczycy u dzieci, w szczególności choroba guzkowa tarczycy (genetycznie uwarunkowane wole wieloguzkowe - zespół DICER1, guzki gorące i rak tarczycy) oraz autoimmunologiczne choroby tarczycy. W trakcie swojej kariery zawodowej prof. Marek Niedziela był stypendystą Niemieckiej Akademii Nauk (1994-1995), Lawson Wilkins Pediatric International Scholar Program (1997), uczestnikiem European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE) Winter i Summer School (1997) oraz stypendystą ESPE Clinical Fellowship (2000). Dwukrotnie był wykładowcą ESPE w ośrodku szkoleniowym PETCA w Nairobi, szkoląc afrykańskich pediatrów w zakresie endokrynologii dziecięcej. W 2018 prof. Marek Niedziela był profesorem wizytującym w Department of Human Genetics McGill University, Montreal, Kanada. Prof. Marek Niedziela jest członkiem towarzystw naukowych, polskich (Polskie Towarzystwo Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej - PTEIDD, Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne) i europejskich (European Society for Paediatric Endocrinology, European Society of Endocrinology - ESE i European Thyroid Association - ETA), w których obecnie pełni funkcje (współprzewodniczący Komitetu Doradczego ds. Chorób Rzadkich - ESPE Rare Disease Advisory Committee oraz przedstawiciel ESPE w ESE Rare Disease Committee). W latach 2011-2017 był członkiem ESPE Clinical Fellowship Committee, w latach 2017-2023 ESPE Science Committee (ECSDG and UAA Convenor), a w latach 2020-2023 ETA Guidelines and Publications Board. Prof. Marek Niedziela był wielokrotnie zapraszanym wykładowcą na sympozjach i konferencjach naukowych i szkoleniowych wyżej wymienionych towarzystw naukowych, a także American Thyroid Association i International Society of Endocrinology. Od 1 stycznia 2022 roku Klinika Endokrynologii i Reumatologii Dziecięcej Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UMP jest członkiem Endo-ERN, europejskiej sieci ośrodków zajmujących się rzadkimi chorobami endokrynologicznymi i aktualnie prof. Marek Niedziela jest przedstawicielem ESPE w Endo-ERN Scientific Advisory Board. Od 1 stycznia 2024 prof. Marek Niedziela pełni funkcję Associate Editor czasopisma European Thyroid Journal, oficjalnego czasopisma European Thyroid Association. Prof. Marek Niedziela współpracuje z ośrodkami zagranicznymi w zakresie badań nad genetycznym podłożem chorób tarczycy oraz zaburzeń rozwoju płci i dojrzewania płciowego. Za swoją pracę naukową był wielokrotnie nagradzany przez Rektora UMP, Ministra Zdrowia oraz PTEIDD. Prof. Marek Niedziela opublikował ponad 200 prac pełnotekstowych, w tym 85 publikacji w czasopismach takich jak JAMA, Sci Transl Med, J Clin Invest, Am J Hum Genet, Eur J Hum Genet, EJE, JCEM, Eur Thyr J, Sci Reports, Clin Endocrinol i innych wymienionych w bazie JCR, o łącznym IF=288,029.