prof. dr hab. n. med. Maria Borszewska-Kornacka

kierownik naukowy Konferencji, pediatra, neonatolog

Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, emerytowany profesor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pediatra i neonatolog z 48-letnim stażem pracy w neonatologii. Studia Medyczne ukończyła w 1972 roku w Akademii Medycznej w Poznaniu. W latach 1972-2000 pracowała w Klinice Neonatologii Akademii Medycznej w Poznaniu, a w latach 2000-2018 kierowała Kliniką Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej. W latach 2011-2019 pełniła funkcje Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Z inspiracji prof. dr hab. n. med. M. K. Borszewskiej- Kornackiej, jako prezesa PTN, powstały dotychczas trzy edycje Standardów Opieki Medycznej nad Noworodkiem w Polsce.

Była wieloletnim Konsultantem w dziedzinie Neonatologii, w województwie mazowieckim członkiem Neonatologicznego Nadzoru Krajowego, członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Egzaminów z Neonatologii oraz Koordynatorem Regionu Mazowieckiego ds. Krajowego Rejestru Wad Wrodzonych. Jej działalność społeczna związana była przez wiele lat z Krajowym Funduszem Na Rzecz Dzieci. Jest koordynatorem polskiego programu neonatologicznego i edukacyjnego programu dla neonatologów ukraińskich amerykańskiej organizacji Children's Medical Care Foundation. W 2012 roku powołała stowarzyszenie Koalicja dla Wcześniaka - forum edukacyjne wspierające rodziców dzieci przedwcześnie urodzonych. Koalicja w 2019 roku uzyskała statut fundacji, a w 2000 roku stała się członkiem EFCNI (The European Foundation for the Care of Newborn Infants).