prof. dr hab. n. med. Rafał Kurzawa

Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii, długoletni Przewodniczący Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, członek Towarzystwa Biologii i Rozrodu, Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii (European Society of Human Reproduction and Embryology; ESHRE) oraz Amerykańskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu (American Society for Reproductive Medicine; ASRM). W ramach upowszechniania wiedzy wśród społeczeństwa, aktywnie angażuje się w projekty edukacyjno-naukowe powołane w celu promocji profilaktyki płodności i leczenia niepłodności, niejednokrotnie pro bono udzielając się w pomoc potrzebującym Parom. Współtwórca systemowych rozwiązań w obszarze leczenia niepłodności w Polsce oraz jeden z pionierów nowoczesnego podejścia do problemu niepłodności partnerskiej.dr hab. n. med.Rafał Kurzawa