prof. Ewa Stachowska

Ukończyła studia na Wydziale Biologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ze specjalnością: biologia molekularna/bioenergetyka. Od 1989 zatrudniona w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. Obecnie jest kierownikiem Katedry Żywienia Człowieka i Metabolomiki. W 2000 roku skończyła studia podyplomowe na Kierunku Technologia Żywności i Żywienia Człowieka. Dorobek naukowy prof. Ewy Stachowskiej obejmuje ponad 100 publikacji - opublikowanych w recenzowanych czasopismach zagranicznych z listy filadelfijskiej. Współtworzy coroczne Spotkania z Dietetyką Funkcjonalną w Szczecinie. Propaguje wiedzę w mediach społecznościowych - na Instagramie: profesor.stachowska.