prof. nadzw. UM dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak

Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi, którą ukończyła w 1999 roku. Specjalizację w zakresie dermatologii i wenerologii uzyskała w 2001 roku, a tytuł specjalisty w roku 2007. Kolejnym krokiem w zawodowej karierze lekarza była obrona pracy doktorskiej pt.: „Wpływ fosforanu chlorochiny na wybrane parametry kliniczne i immunologiczne u chorych na układowy toczeń rumieniowaty w 2005 roku" W 2012. roku uzyskała tytułu doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie rozprawy pt. „Genetyczne, środowiskowe i molekularne uwarunkowania rozwoju raków podstawnokomórkowych skóry”. W 2018 roku uzyskała tytuł profesora. Obecnie pracuje w Klinice Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej UM w Łodzi.