WEBINAR

Multidyscyplinarne podejście do chorób autoimmunizacyjnych

Prowadzący:
prof. dr hab. n. med. Piotr Eder
prof. dr hab. n med. Maciej Gonciarz
dr n. med. Anna Felis-Giemza

Partner wydarzenia:

Organizator:


KIEDY

18.09.2024
godz. 18:00

GDZIE

Formuła online + Q&A z ekspertami na żywo

PROGRAM

1. Leczenie chorób autoimmunizacyjnych w gastroenterologii i reumatologii - wspólne leki, ale czy takie same zasady terapii?
2. Od patofizjologii do terapii - nowe leki, nowe szanse
3. Bezpieczeństwo leczenia ukierunkowanego molekularnie w reumatologii i gastroenterologii - teoria, a praktyka
4. Kiedy reumatolog i gastroenterolog powinien wspólnie diagnozować i leczyć tego samego pacjenta i na jakich zasadach
5. Terapie łączone - szanse i zagrożenia
6. Sesja Q&A - odpowiedzi na pytania z czatu

Weź udział w webinarium, szczególnie jeżeli:

Jesteś gastroenterologiem, reumatologiem, pracujesz z pacjentami z chorobami autoimmunnologicznymi
Chcesz wiedzieć jak postępować z pacjentami z chorobami autoimmunologicznymi, którzy wymagają opieki wielospecjalistycznej z uwagi na różne postacie chorób
Chcesz dowiedzieć się jak usprawnić ścieżkę pacjenta z chorobą autoimmunologiczną wymagającego leczenia wielospecjalistycznego
Chcesz zadać nurtujące Cię pytanie lekarzom praktykom z dziedziny gastroenterologii i reumatologii

PROWADZĄCY

prof. dr hab. n. med. Piotr Eder
 

Jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od początku pracy zawodowej związany z Kliniką Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz ze Szpitalem Klinicznym im. H. Święcickiego w Poznaniu. W 2012 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych na podstawie monografii, dotyczącej wpływu przeciwciał anty-TNF-alfa na zjawisko apoptozy w chorobie Leśniowskiego-Crohna. W 2016 r. na podstawie cyklu publikacji na temat przydatności enterografii rezonansu magnetycznego w monitorowaniu choroby Leśniowskiego-Crohna – tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. Odbył liczne szkolenia i staże w zagranicznych ośrodkach naukowych i klinicznych – m.in. w John Radcliffe Hospital w Oxfordzie czy Institute of Translational Medicine w Birmingham (Wielka Brytania). Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii czy European Crohn’s and Colitis Organisation.

prof. dr hab. n med. Maciej Gonciarz
 

Ukończył studia medyczne na Śląskiej Akademii Medycznej, obronił pracę doktorską o temacie: Parametry farmakokinetyczne i biodostępność digoksyny u chorych z przewlekłym aktywnym wirusowym zapaleniem wątroby typu B leczonych kolchicyną. Doskonalił umiejętności i poszerzał wiedzę podczas pracy w VII Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych Śląskiej Akademii Medycznej. Aktualnie obejmuje stanowisko ordynatora oddziału Gastroenterologii, Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Jest współautorem podręczników z zakresu gastroenterologii. Jest autorem i współautorem prac naukowych opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach.

dr n. med. Anna Felis-Giemza
 

Reumatolog, specjalista chorób wewnętrznych. W 2015 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, tematem rozprawy był „Obraz kliniczny i zaburzenia immunologiczne u chorych na mieszaną chorobę tkanki łącznej”. Zastępca kierownika kliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej w Klinice i Poliklinice Chorób Tkanki Łącznej NIGRiR w Warszawie.

KONTAKT

Masz pytania? Napisz do nas

Informacje organizacyjne/rejestracje indywidualne

Renata Dolata

tel: 502 237 976

email: renata.dolata@forum-media.pl