Anatomia palpacyjna

MULTIMEDIALNY KURS DLA FIZJOTERAPEUTÓW

Cena: 1597,77 zł

Anatomia palpacyjna stanowi podstawę wszelkiej terapii manualnej. Nie sposób precyzyjnie przeprowadzić zabieg uwolnienia punktu spustowego w mięśniu, manipulacji powięzi czy mobilizacji stawu, nie znając przebiegu mięśnia, granic przegród powięziowych lub ukształtowania powierzchni stawowej, która determinuje kierunek ślizgu stawowego. Ogromnym ułatwieniem w nauce anatomii palpacyjnej jest posługiwanie się przekrojami poprzecznymi ciała w oparciu o kostne punkty odniesienia.

W niniejszym kursie zapoznasz się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi anatomii palpacyjnej tułowia, obręczy biodrowej, kończyny dolnej, obręczy barkowej, kończyny górnej, głowy i szyi. Najskuteczniejsze metody zostaną omówione przez dr n. med. Mariana Majchrzyckiego – specjalistę korzystającego z wiedzy i umiejętności osteopaty oraz terapeuty manualnego.

Filmy zrealizowane zostały w formule bodypainting, co pomoże Ci zwizualizować struktury kostne, mięśniowe, nerwy oraz  naczynia krwionośne na ciele pacjenta i w ten sposób ułatwi prawidłową palpację, odnajdywanie struktur na ciele i ich interpretacje.

Patroni

Multimedialny kurs Anatomia palpacyjna składają się z sześciu godzinnych lekcji, zawierających kompleksowe omówienie prawidłowej palpacji, odnajdywania struktur na ciele i ich interpretacji w pracy fizjoterapeuty, terapeuty manualnego, masażysty czy osteopaty.

Podczas kursu omówione i zaprezentowane zostaną:

 • Struktury kostne – położenie kości i ich budowa;
 • Charakterystyczne punkty odniesienia - dostępne palpacyjne, pomocne w odnajdywaniu innych struktur w ciele człowieka
 • Mięśnie – dokładne położenie, brzuśce, ścięgna, przyczepy mięśni, sąsiadujące struktury, bruzdy międzymięśniowe,
 • Rola i funkcja mięśni w układzie ruchu oraz połączenia anatomiczne
 • Nerwy i naczynia krwionośne oraz węzły chłonne – przebieg, budowa, sąsiadujące struktury;
 • Sposoby lokalizowania struktur kostnych i w stosunku do nich struktury mięśniowo-powięziowe
 • Dokładny przebieg nerwów oraz stref unerwienia czuciowego i ruchowego
 • Metody prawidłowego odszukiwania węzłów chłonnych w miejscach typowych oraz ich interpretacja diagnostyczna
 • Praktyczne zastosowania palpacji podczas pracy z pacjentem w celu uniknięcia błędów diagnostycznych
 • Przebieg nerwów oraz stref unerwienia czuciowego i ruchowego,
 • Prawidłowa diagnostyka zmian w palpowanych strukturach
 • Autorskie wskazówki dotyczące technik pracy diagnostycznej fizjoterapeuty

Dlaczego warto?

 • Wysokiej jakości filmy zrealizowane z dbałością o każdy szczegół anatomiczny, aby umożliwić precyzyjną wizualizację każdej z omawianych struktur
 • Gwarantujemy nowoczesny montaż filmów dla branży medycznej dostosowany do potrzeb kursu realizowanego w formie filmowej
 • Dokładne zbliżenia podczas palpacji pozwolą mimo formy filmowej dostrzec prawidłowy sposób palpacji
 • Dodatkowo dr n. med. Marian Majchrzycki omawia na zdjęciach z dokładnymi opisami wszystkie struktury, dzięki temu kursanci mogą poddać każdy fragment dokładnej analizie i dostrzec każdy najdrobniejszy namalowany szczegół.
 • Masz możliwość zwolnienia obrazu, powtórki oraz stopklatki, co umożliwi spokojne prześledzenie poszczególnych sekwencji ruchu podczas palpacji