Promocja

Wawa Dent 2024

Cena: 999,00 zł 1699,00 zł

Kierownik naukowy

dr n. med.
Marcin Aluchna

Specjalizacja: stomatologia estetyczna, stomatologia zachowawcza

Patroni

Program konferencji

I dzień konferencji - 25 października 2024

8:30-9:00 Rejestracja/przerwa kawowa

9:00-9:30 Uroczyste otwarcie konferencji przez dr n. med. Marcina Aluchnę

 

Panel endodoncja

dr n. med. Mariusz Pietrzak

Leczenie kanałowe vs. leczenie przyżyciowe miazgi

Podczas prezentacji omówione zostaną kluczowe aspekty stosowania biomateriałów w endodoncji oraz praktyczne wskazówki dotyczące pracy z nimi. Uczestnicy dowiedzą się, jak właściwie kwalifikować miazgę do leczenia przyżyciowego i jakie są tajniki skutecznego stosowania biomateriału w tej procedurze. Ponadto, omówione zostaną korzyści płynące z zastosowania bioaktywnych materiałów w leczeniu endodontycznym, zapewniając uczestnikom kompleksowe zrozumienie tego tematu i praktyczne wskazówki do zastosowania w codziennej praktyce stomatologicznej.

dr n. med. Agata Koprowicz

Jak uniknąć separacji narzędzi w trakcie leczenia endodontycznego?

W trakcie leczenia endodontycznego mogą wystąpić powikłania wynikające z przyczyn, na które lekarz dentysta ma wpływ, jak również z powodu czynników niezależnych od niego. Komplikacje mogą być skutkiem między innymi niewłaściwej metody opracowania kanału, złego wyboru narzędzi endodontycznych na danym etapie leczenia, kąta i promienia krzywizny kanału korzeniowego oraz braku wykonania prostoliniowego dostępu do kanału. Prezentowane podczas wykładu przypadki powikłanego leczenia endodotnycznego dają sposobność zapoznania się z algorytmem postępowania w trudnych sytuacjach klinicznych, analizy ryzyka leczenia, dyskusji oraz refleksji nad możliwymi czynnikami, które zapobiegają powikłaniom w postaci separacji narzędzi endodontycznych.

Olimpiada z nagrodami z zakresu endodoncji

 

Panel stomatologia estetyczna

lek. stom. Małgorzata Ostrowska

Profesjonalne wybielanie zębów w świetle nowych przepisów UE

Przebarwienia zębów to częsty problem estetyczny. Niewiele osób może się pochwalić naturalnie białymi zębami. Pacjenci oczekują więc od lekarza dentysty profesjonalnego podejścia do zagadnienia wybielania zębów. Nauczysz się jak profesjonalnie przeprowadzić zabieg wybielania zębów aby uzyskać długotrwały efekt bez jakichkolwiek efektów ubocznych i w zgodzie z obowiązującymi dyrektywami UE.

Olimpiada z nagrodami z zakresu stomatologii estetycznej

 

Panel stomatologia cyfrowa

Lek. dent. Anna Gurniak

tech. dent. Aneta Pogonowska

mgr inż. Iwo Rutański

Interdyscyplinarne wykorzystanie tomografii komputerowej, skanera wewnątrzustnego i skanera twarzy w diagnostyce stawów skroniowo-żuchwowych

Wykład będzie zawierał kompleksowy przegląd najnowszych technologii i narzędzi stosowanych w diagnostyce i planowaniu leczenia stomatologicznego. Prowadzący zaprezentują najnowsze technologie i narzędzia diagnostyczne w stomatologii oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji w diagnozie i planowaniu leczenia. Celem będzie doskonalenie umiejętności monitorowania postępów leczenia pacjenta oraz podniesienie świadomości na temat nowych możliwości obrazowania stawów skroniowo-żuchwowych.

Dodatkowo prowadzący podzielą się praktycznymi wskazówkami  dotyczącymi pozycjonowania pacjentów i analizy badań przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii CBCT.

Olimpiada z nagrodami z zakresu stomatologii cyfrowej

 

Panel protetyka

dr n. med. Piotr Okoński

Uzupełnienia ceramiczne okiem praktyka - analiza przypadków klinicznych

Podczas wykładu przedstawione zostaną praktyczne aspekty doboru materiałów ceramicznych do konkretnych sytuacji klinicznych w codziennej praktyce stomatologicznej. Przybliżony zostanie aspekt kompleksowego planowania i realizacji leczenia z wykorzystaniem nowoczesnych ceramik tak, aby uzyskać estetyczny i długotrwały efekt. Poruszone zostaną również problemy związane z cementowaniem uzupełnień wykonanych z różnych typów ceramik. Analiza przypadków klinicznych pozwoli zrozumieć, jak w ocenie prelegenta należy dostosowywać plan leczenia do indywidualnych potrzeb, oczekiwań i możliwości ekonomicznych pacjenta.

 

II dzień konferencji - 26 października 2024

 

 8:30-9:00 Przerwa kawowa

Panel protetyka

lek. dent. Natalia Grychowska

Licówki kompozytowe czy bonding? A może bonding przed licówkami kompozytowymi?

W dzisiejszej praktyce stomatologicznej, wybór między licówkami kompozytowymi a bondingiem stanowi istotną decyzję, która wymaga przemyślanej analizy. Licówki kompozytowe oferują szereg korzyści estetycznych i funkcjonalnych, ale nie zawsze są odpowiednim rozwiązaniem. Wybór między licówkami kompozytowymi a bondingiem zależy od indywidualnych potrzeb i sytuacji pacjenta. Ważne jest, aby podjąć decyzję po dokładnym zrozumieniu wszystkich aspektów i wspólnym wyborze najlepszego rozwiązania dla danego przypadku.

Olimpiada z nagrodami z zakresu protetyki

 

Panel periodontologia

dr n. med. Marcin Aluchna

Zderzenie chemii z naturą w stomatologii. O czym szumią wierzby?

Podczas wykładu przyjrzymy się bliżej wpływowi zarówno naturalnych, jak i syntetycznych substancji na zdrowie jamy ustnej oraz ocenimy korzyści i potencjalne zagrożenia związane z ich stosowaniem w praktyce stomatologicznej. Tworzenie syntetycznych analogów wymaga zaangażowania wielu substratów i modyfikatorów reakcji. Czy odtworzony skład „ pierwiastków” w cząsteczce odwzorowuje strukturę , a co za tym idzie skuteczność biologiczną?

Olimpiada z nagrodami z zakresu periodontologii

 

Panel stomatologia interdyscyplinarna

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pietruska

prof. dr hab. n. med. Jan Krzysztof Pietruski

Relacja wzajemna leczenia periodontologicznego i protetycznego z uwzględnieniem roli czasowych uzupełnień protetycznych

Ostatnim etapem kompleksowego leczenia stomatologicznego jest wykonanie i oddanie docelowych rekonstrukcji protetycznych. Współczesne technologie stosowane w laboratorium dentystycznym w połączeniu z talentem techników pozwalają w przewidujący sposób odtwarzać estetykę naturalnych zębów. Wyzwaniem pozostaje natomiast tzw. estetyka różowa. Dopiero bowiem naturalnie wyglądające przejście pomiędzy białą i różową estetyką warunkuje idealny i naturalny wygląd rekonstrukcji. Podstawowym warunkiem uzyskania takiego efektu jest odpowiednia jakość, kolor i objętość tkanek miękkich. Aby je uzyskać, w większości przypadków konieczne są procedury z zakresu mikrochirurgii plastycznej dziąsła. Wystarczająca objętość tkanek miękkich pozwala odpowiednio zaprojektować profil wyłaniania koron na implantach i dośluzówkową powierzchnię uzupełnień protetycznych. Powierzchnie te muszą być wykonane w sposób umożliwiający skopiowanie naturalnego profilu wyłaniania, ale również trwałości pożądanego kształtu tkanek.