Promocja Nowość

Konferencja dla Pielęgniarek: Zintegrowana Opieka Pielęgniarska

Cena: 349,00 zł 499,00 zł

I Konferencję dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy, która ma na celu zgromadzenie specjalistów z dziedziny pielęgniarstwa, medycyny i innych pokrewnych nauk, aby wspólnie omówić najnowsze badania, technologie i metody leczenia ran.

Patroni

Program Konferencji dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy

27 września 2024

9:00 - 16:00

PANEL 1: RANA W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM

WYKŁAD 1.

Interdyscyplinarne podejście do leczenia ran w przypadku pacjentów z chorobami współistniejącymi, takimi jak cukrzyca, miażdżyca, czy nadciśnienie.

WYKŁAD 2.

Rola dietetyki klinicznej w leczeniu ran: znaczenie odpowiedniej diety i żywienia w procesie gojenia się ran.

dr n. med. Barbara Kuczyńska

WYKŁAD 3.

Rehabilitacja fizyczna pacjentów z ranami przewlekłymi: znaczenie aktywności fizycznej i terapii ruchowej w procesie leczenia.

dr n. o zdr. Agnieszka Książek-Czekaj

WYKŁAD 4.

Odporność bakteryjna a leczenie ran: Strategie walki z opornością antybiotykową w kontekście opieki nad ranami.

mgr Sylwia Rogowska

PANEL 2: NOWE ROZWIĄZANIA W PROCESIE GOJENIA RAN

WYKŁAD 1.

Narzędzia wspomagające proces gojenia ran trudno gojących się.

mgr Monika Aleksy-Polipowska

WYKŁAD 2.

Nowoczesne techniki opatrunkowe: Przegląd najnowszych metod i materiałów stosowanych w leczeniu ran.

dr n. med. Izabela Kuberka

PANEL 3: EDUKACJA PACJENTA I RODZINY W PROCESIE GOJENIA

WYKŁAD 1.

Wpływ czynników psychoedukacyjnych na proces gojenia się ran: rola wsparcia psychologicznego i społecznego pacjenta i rodziny.

Karolina Włostowska

WYKŁAD 2.

Jak kompleksowo przygotować pacjenta i jego rodzinę do samodzielnej higieny rany po opuszczeniu szpitala.

Aneta Zymon

Podobne produkty