Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży w gabinecie pediatrycznym

Cena: 982,77 zł

Dołącz do uczestników kursu z udziałem prof. dr hab. n. med.i n. o zdr. Janusza Heitzmana

i poznaj sprawdzone metody pracy umożliwiające kompleksową diagnostykę i możliwości terapeutyczne zaburzeń psychicznych u dzieci, które pomogą Ci zwiększyć swoje kompetencje w tym trudnym obszarze.

Najnowsze dane WHO wskazują, że zaburzenia psychiczne dotyczą już co piąte dziecko w Polsce - psychiatrzy mówią o epidemii tej sytuacji wśród dzieci i młodzieży

Wśród najczęściej występujących zaburzeń są stany depresyjne, lękowe oraz autoagresja.

W  rozpoznaniu rozwijającego się zaburzenia kluczową rolę odgrywa pediatra jako lekarz, który z uwagi na najczęstszy kontakt z pacjentem jest w stanie postawić trafną diagnozę już we wczesny stadium postępującej choroby. Aby to było możliwe potrzebne jest zdobycie wiedzy, na bazie której pediatra nabędzie pewność w rozpoznawaniu objawów, często nieoczywistych (niepokój, agresja, wagarowanie) dla osoby bez odpowiedniego przygotowania merytorycznego. 

Czego dowiesz się z kursu

 • Czynniki ryzyka pojawienia się stanów depresyjnych
 • Jakie dla zdrowia pacjenta mogą być skutki niewłaściwie postawionej diagnozy
 • Jak prawidłowo przeprowadzić diagnostykę, aby trafnie rozpoznać konkretną jednostkę chorobową?
 • Jaka terapia okaże się skuteczna po właściwym rozpoznaniu choroby?
 • Kiedy skierować pacjenta do psychologa lub psychiatry
 • Jakie zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci stanowią nieleczone stany depresyjne
Patroni

Dołącz do uczestników kursu z udziałem prof. dr hab. n. med.i n. o zdr. Janusza Heitzmana

i poznaj sprawdzone metody pracy umożliwiające kompleksową diagnostykę i możliwości terapeutyczne zaburzeń psychicznych u dzieci, które pomogą Ci zwiększyć swoje kompetencje w tym trudnym obszarze.

Najnowsze dane WHO wskazują, że zaburzenia psychiczne dotyczą już co piąte dziecko w Polsce - psychiatrzy mówią o epidemii tej sytuacji wśród dzieci i młodzieży

Wśród najczęściej występujących zaburzeń są stany depresyjne, lękowe oraz autoagresja.

W  rozpoznaniu rozwijającego się zaburzenia kluczową rolę odgrywa pediatra jako lekarz, który z uwagi na najczęstszy kontakt z pacjentem jest w stanie postawić trafną diagnozę już we wczesny stadium postępującej choroby. Aby to było możliwe potrzebne jest zdobycie wiedzy, na bazie której pediatra nabędzie pewność w rozpoznawaniu objawów, często nieoczywistych (niepokój, agresja, wagarowanie) dla osoby bez odpowiedniego przygotowania merytorycznego. 

Czego dowiesz się z kursu

 • Czynniki ryzyka pojawienia się stanów depresyjnych
 • Jakie dla zdrowia pacjenta mogą być skutki niewłaściwie postawionej diagnozy
 • Jak prawidłowo przeprowadzić diagnostykę, aby trafnie rozpoznać konkretną jednostkę chorobową?
 • Jaka terapia okaże się skuteczna po właściwym rozpoznaniu choroby?
 • Kiedy skierować pacjenta do psychologa lub psychiatry
 • Jakie zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci stanowią nieleczone stany depresyjne